مراسم ها و بزرگداشت ها

 

چرا دبیرستان باقرالعلوم (ع) (منطقه 2 تهران) انتخاب ماست ؟