تاریخچه  

دبیرستان باقرالعلوم (ع) در سال 1378 به همت آقایان احمد حیدری فروز،ابوالفضل منحصری،سید بابک هاشمی نکو و مصطفی عطاران در یک پایه و با مدیریت آقای دکتر سید بابک هاشمی نکو شروع به کار کرد و از همان ابتدا با هدف تربیت انسانهایی متدین ،علم گرا و منطقی برنامه های آموزشی و پرورشی خود را تنظیم نمود.

سیر پیشرفت و موفقیت های مجموعه باعث شد پس از 3سال علاوه بر تشکیل کلیه پایه ها در دو رشته ریاضی فیزیک و ادبیات و علوم انسانی مقطع پیش دانشگاهی نیز به مجموعه اضافه شود.
از سال 1384 با دعوت از آقای دکتر سید بابک هاشمی نکو برای قبول مسئولیت در اداره آموزش و پرورش ایشان از سمت مدیریت مجموعه کنار رفته و آقای احمد حیدری فروز ضمن قبول مسئولیت فوق بر پایه همان اهداف قبلی و با رویکردی جدید فعالیت های خویش را ادامه دادند.
این مجموعه علاوه بر رعایت استانداردهای آموزشی و پرورشی موفق به در یافت گواهینامه
ISO9001-2000  از موسسه tuv
آلمان در مدیریت کیفیت آموزشی از سال 1384 گردیده است.
همچنین از سال 1383 آقای مهدی خانی به جمع موسسین مرکز پیوست.

     
     
چرا دبیرستان باقرالعلوم (ع) انتخاب ماست ؟