چرا دبیرستان باقرالعلوم (ع) (منطقه 2 تهران) انتخاب ماست ؟